“Je verliest de verbinding met jezelf”

Ook op het werk komt psychisch geweld veel voor, maar hier wordt nog weinig over gedeeld of aandacht aan besteed. Er is veel te weinig inzicht in bij professionals. Terwijl het enorme gevolgen heeft, dit zie je bijvoorbeeld terug in hoge verzuimcijfers. In mijn tweede boek heb ik een apart hoofdstuk geschreven over psychisch geweld op de werkvloer, juist omdat het zoveel voorkomt. En nu staat er een belangrijk artikel over dit onderwerp op Intermediair, waar wij aan hebben meegewerkt (zie de link onderaan deze blog).

Karin de Jong benaderde ons vorig jaar met haar ervaringsverhaal (zie deze blog) over haar narcistische collega. Deze man paste verschillende vormen van mishandeling toe, die bij Karin een breakdown veroorzaakten. Zij werd door de afdeling Personeelszaken en andere betrokken professionals niet geloofd of gesteund. Dit alles heeft een grote impact gehad op haar leven, maar door gerichte informatie en een goede therapeut is zij er gelukkig weer bovenop gekomen.

Karin heeft kortgeleden Intermediair (gericht op professionals) benadert omdat ze vindt dat er meer aandacht moet komen voor psychisch geweld op de werkvloer. Dit heeft geresulteerd in onderstaand artikel, waarin collega Tako zijn inzichten deelt en Karin vertelt over haar ervaringen: ‘Hij stootte me af en trok me weer aan. Langzaamaan ga je steeds meer twijfelen aan jezelf en brokkel je af. Je verliest de verbinding met jezelf.’ Als De Jong hem hier op aansprak, draaide hij het om of ging direct over op een ander onderwerp. ‘Mensen die anderen psychisch mishandelen zijn meesteracteurs die zelfs psychologen om de tuin kunnen leiden. Ze isoleren het slachtoffer en gedragen zich naar de buitenwereld uiterst normaal en daarom is het niet zichtbaar. Het zijn wolven in schaapskleren.’

Slachtoffers leiden, net als bij psychisch geweld in relaties of gezinnen, enorm onder de gevolgen ervan. Daarom is het ook bij organisaties van groot belang dat psychisch geweld beter aangepakt wordt. “Wanneer je psychisch geweld apart strafbaar stelt, verander je de norm. Zo kun je het taboe veel makkelijker doorbreken, zowel binnenshuis, op scholen en op de werkvloer,” zegt Tako in het stuk. Het feit dat er een motie is aangenomen om de strafbaarstelling van psychisch geweld te onderzoeken is veelbelovend.

Wij vinden het geweldig dat Karin het initiatief nam om de Intermediair te wijzen op een miskend probleem in Nederland. Je zou kunnen zeggen dat er een taboe rust op het voorkomen van psychisch geweld binnen organisaties, wat het isolement van slachtoffers enkel verergert. Door dit artikel zullen ook andere slachtoffers van psychisch geweld kunnen ontdekken in welke situatie zij daadwerkelijk zitten en stappen kunnen ondernemen om zichzelf te beschermen.

Het artikel in de Intermediair is hier te lezen. We nodigen je van harte uit om, als je iemand kent die dit heeft meegemaakt dit bij diegene onder de aandacht te brengen. Daarnaast is het belangrijk dat zoveel mogelijk professionals met een leidinggevende rol of een functie binnen Personeelszaken op de hoogte zijn van deze problematiek. Pas dan kan het taboe dat op psychisch geweld rust, doorbroken worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *