Organisatie

Ontstaan

Voor een duidelijke introductie en samenvatting van de problematiek rondom emotionele en psychische mishandeling: zie dit interview met de oprichter van het Verdwenen Zelf, Iris Koops: Interview Iris Koops.

Het Verdwenen Zelf is in 2013 door Iris Koops opgericht uit de behoefte om in psycho-educatie rondom het onderwerp emotionele en psychische mishandeling te voorzien. Hieraan vooraf ging een lange periode van studie over dit onderwerp. Hoe meer zij zich hierin verdiepte, des te duidelijker werd dat dit vormen van mishandeling waren die veel voorkwamen, maar waar zeker in Nederland nog maar weinig over bekend was.

Het hebben van een nauwe band met iemand die een duurzaam patroon van emotionele en psychische mishandeling laat zien is uiterst moeizaam en heeft verstrekkende gevolgen. Rondom dit onderwerp bestond echter nog veel onduidelijkheid, zeker op het gebied van wat de gevolgen zijn voor hen die nauw met hen verbonden zijn. De mensen die inmiddels bij het Verdwenen Zelf betrokken zijn delen de behoefte om hierover meer gedegen en gedragen informatie en kennis te delen met de mensen die dit ondergaan, en de professionals die hen ondersteunen.

Inmiddels zijn er meer dan 20.000 exemplaren van de twee boeken verkocht, hebben we honderdduizenden unieke bezoekers per jaar op de website, hebben duizenden mensen de workshops voor cliënten gevolgd, zijn vele mensen in individuele behandeling voor traumaklachten geweest en hebben we honderden professionals ons vaste trainingsaanbod gevolgd. Daarnaast spreken we regelmatig op congressen en bijeenkomsten en organiseren we maatwerktrainingen.

Het Verdwenen Zelf

De term ‘het Verdwenen Zelf’ is ontstaan na uitvoerige studie van de werking van psychotrauma naar aanleiding van een destructieve relatie of jeugd. De term slaat op het effect dat structurele emotionele en psychische mishandeling heeft op hen die het jarenlang moeten ondergaan. Stukje bij beetje wordt iemands persoonlijkheid afgebroken, bewerkt en vervaagd, of verhinderd om zich naar eigen inzicht te ontwikkelen. Hoewel het oorspronkelijke ‘zelf’ van mensen dan verdwenen lijkt, is het toch mogelijk om te herstellen. Vandaar dat wij ook werken met de analogie van een plant of bos en een pad dat toe leidt naar het werkelijke, unieke zelf.

Medewerkers

Het Verdwenen Zelf is een kleine organisatie met twee fulltime en drie parttime medewerkers en een beperkt aantal vrijwilligers. Het Verdwenen Zelf ontvangt (nog) geen subsidie. Wij bieden diensten aan cliënten en professionals die mensen ondersteunen in hun herstel van de gevolgen van emotionele en psychische mishandeling. De medewerkers stellen zich op deze pagina voor.

Aan het Verdwenen Zelf zijn dertig psychologen, therapeuten en coaches verbonden die vanuit hun eigen, zelfstandige praktijk mensen behandelen die lijden onder de gevolgen van emotionele en psychische mishandeling. Zij zijn allen zelfstandig gevestigd en zorgvuldig geselecteerd op basis van de ervaring, kennis en opleiding die nodig is om onze doelgroep effectief en gedegen te kunnen behandelen.

Een deel van hen is ook werkzaam als trainer vanuit het Verdwenen Zelf. Zij verzorgen workshops, trainingen en lezingen. Alle behandelaren volgen periodiek intervisie en nemen deel aan kennisbijeenkomsten van het Verdwenen Zelf.

Onze missie

Mensen met (trekken van) een narcistische of psychopathische persoonlijkheidsstoornis, kunnen veel psychische, emotionele en soms lichamelijke schade aanrichten bij degenen met wie ze relationeel verbonden zijn. Over de gevolgen van emotionele en psychische mishandeling is nog maar weinig bekend. Het is onze missie om deze vormen van mishandeling meer bekendheid te geven, zowel bij slachtoffers als bij professionals, zodat zij dit herkennen, erkennen en mogelijkheden zien om te (ondersteunen bij) herstellen.

Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.