Boeken

Via de site zijn beide boeken van Iris Koops van het Verdwenen Zelf te bestellen. Hierin is veel kennis over allerlei thema’s met betrekking tot emotionele en psychische mishandeling opgenomen. In de boeken worden de vele uitingsvormen van emotionele mishandeling beschreven en concrete voorbeelden gegeven die voor zowel cliënten als professionals interessant en herkenbaar zijn. Beide boeken zijn goed onderbouwd. In de literatuurlijst zijn verschillende boeken en artikelen van gespecialiseerde (trauma)psychologen en deskundigen te vinden die zeer relevant zijn.

Het eerste boek, Herstellen van narcistische mishandeling, kent de vorm van een werkboek, wat zowel de cliënt als de professional kan ondersteunen in een traject. Het is een eerste, diepgaande kennismaking met het thema narcistische mishandeling. De fases, kenmerken en gevolgen van narcistische mishandeling worden vanuit cliëntperspectief benaderd en uitgediept en geven inzicht in de leefsituatie en innerlijke wereld van veel cliënten. Iris Koops gaat in op hoe je je aan een narcistische relatie kunt onttrekken en van de effecten ervan kunt herstellen. Zie ook de recensies op Goodreads.

Het vervolgboek “Je leven in eigen hand – verder na narcistische mishandeling” biedt verdieping op hetzelfde thema. Het kijkt onder andere specifiek naar hoe emotionele en psychische mishandeling zich kan manifesteren in werk en organisaties, in de kerk, bij sektes en spirituele bewegingen, de relatie tot fysiek en seksueel geweld, bij vechtscheidingen, in de jeugdzorg etc. Het biedt ook meer inzicht in complex trauma en structurele dissociatie en geeft concrete handvatten en adviezen voor cliënten en behandelaren voor herstel. In dit boek zijn ook bijdrages van verschillende professionals opgenomen. Zie ook de recensies op Goodreads.

Kennis over complex trauma en dissociatie is van groot belang in de behandeling, voor zowel de cliënt als de behandelaar. De werken van traumawetenschappers en -deskundigen als Peter Levine, Onno van der Hart, Pat Ogden, Janina Fisher, Babette Rothschild, Bessel van der Kolk en Judith Herman zijn mede de inspiratiebron van de boeken van Iris Koops geweest en worden van harte aanbevolen indien de cliënt of professional verdieping zoekt. Zie ook Complex trauma en dissociatie.