Opdrachtgevers

Het Verdwenen Zelf heeft de afgelopen jaren diverse activiteiten ontplooid richting professionals en organisaties om de (gevolgen van) emotionele en psychische mishandeling op de kaart te zetten. Hieronder treft u daar enkele voorbeelden van aan:

 • Maatwerktraining voor Kwintes, organisatie voor welzijn, zorg en maatschappelijke opvang
 • Organiseren programma studiedag voor de NVPA, beroepsvereniging voor psychosociaal therapeuten
 • Maatwerktraining voor een Veilig Thuis team in Brabant
 • Workshops voor het congres van CELEVT, kenniscentrum voor vroegkinderlijke traumatisering
 • Online workshop voor aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld van gemeente Amsterdam
 • Webinar voor het sociaal wijkteam van gemeente Vijfheerenlanden
 • Lezing voor het congres ‘Huiselijk geweld en het familierecht’ van Vereniging Vrouw en Recht
 • Online lezing voor netwerk van ervaringsdeskundigen ‘Vier de verschillen’ van de Belastingdienst
 • Lezingen voor de studievereniging SPS-NIP van de Vrije Universiteit en de Radboud Universiteit
 • Online college voor het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis
 • Lezing voor de studievereniging van Maastricht University
 • Lezing voor een afdeling binnen het ministerie van Financiën
 • Maatwerktrainingen voor intervisiegroepen mediators
 • Maatwerktraining bij een sociaal wijkteam van de gemeente Rotterdam
 • Bijscholingsdag voor de therapeutenopleiding ‘de Roos’
 • Lezingen bij regio-afdelingen van Sensoor (nu bekend onder ‘De Luisterlijn’)
 • Lezing bij POH’ers GGZ regio Midden-Nederland
 • Lezing en workshop bij symposium van stichting Yasmin
 • Jaarlijkse workshop bij stichting Zijweg (voor slachtoffers van huiselijk geweld)
 • Het verzorgen van een online masterclass voor Counselling Center Changes

Bent u geïnteresseerd in een lezing, training of bijscholing op maat? Zie dan onze pagina Maatwerk of laat direct een bericht achter op ons contactformulier.

Wij bieden daarnaast cliënten maandelijks een basisworkshop aan, en we hebben daarna diverse vervolgworkshops voor hen beschikbaar. Voor meer informatie: zie onze website voor slachtoffers.

Daarnaast organiseren wij zelf regelmatig lezingen voor (mogelijke) slachtoffers van emotionele mishandeling.