Psycho-educatie voor cliënten

Hulpverlening aan slachtoffers van emotionele en psychische mishandeling is een specialisme. Het vergt kennis van de destructieve eigenschappen van de dader, de specifieke impact hiervan op het slachtoffer, kennis van (complex) trauma en van de wisselwerking met de omgeving. Inzicht in deze complexe materie is voor zowel de behandelaar als de cliënt van wezenlijk belang.

Mogelijke slachtoffers herkennen emotionele en psychische mishandeling vaak niet als mishandeling. Zij raken erdoor verward en denken dat het aan henzelf ligt. Om cliënten uit deze verwarring te halen is het cruciaal om hen een eerste inzicht te bieden in wat hen overkomen is. Daarom is het voor cliënten zeer nuttig om informatie tot zich te nemen over de gevolgen van emotionele en psychische mishandeling. De website van het Verdwenen Zelf (die zich vooral op cliënten richt) is hiervoor heel geschikt. Op deze site staan veel blogs met ervaringen, beschreven door slachtoffers. Deze blogs en de talloze reacties hierop geven verdieping, (h)erkenning en inzicht in de beleving van cliënten en de verschillende uitingsvormen van emotionele en psychische mishandeling. Hiermee ervaren cliënten dat zij niet alleen staan en niet ‘gek’ zijn. Daarnaast raden wij aan de boeken van Iris Koops te lezen. Deze boeken bieden naast houvast, herkenning en erkenning veel inzicht in emotionele en psychische mishandeling en hoe je hiervan kunt herstellen.

Een aantal zorginstellingen, websites, psychologen, ervaringsdeskundigen, zelfhulpboeken en experts geven inzichten en tips over de gevolgen van emotionele en psychische mishandeling die niet goed werken of het herstel zelfs blokkeren. Het is van belang voor cliënten om hierover goed geïnformeerd te worden en schadelijke misverstanden over narcisme en emotionele en psychische mishandeling uit de weg te helpen. De juiste psycho-educatie richting de cliënt hierover is van groot belang zodat cliënten hun verwarring kunnen tegengaan en mogelijke victim blaming of zelfstigmatisering wordt voorkomen.

Naast psycho-educatie is individuele behandeling en zorg van cliënten vaak van groot belang: hier kunt u lezen wat wij hierin kunnen betekenen.