Medewerkers

Iris Koops heeft in 2013 het Verdwenen Zelf opgericht.
Na een HBO studie en een WO-studie organisatiepsychologie heeft zij in het bedrijfsleven en binnen de semi-overheid gewerkt als adviseur, Hoofd Personeelszaken en coach. Daarna heeft zij enkele jaren een eigen bedrijf gehad op het gebied van personeelszaken en coaching. Rond 2009 besloot ze het roer om te gooien en zich als ervaringsdeskundige volledig in te zetten voor het bekender maken van de impact van narcistische mishandeling, zij richtte in 2014 het netwerk van behandelaren op dat aan de organisatie verbonden is, ontwikkelde mede verschillende workshops en trainingen en heeft twee boeken geschreven. Iris heeft bijna 10 jaar de dagelijkse leiding over de organisatie gehad en richt zich nu op enkele projecten.

Mathilde Maas Kuper (voorzitter) heeft de pijn die ze ervaarde in haar jeugd gebruikt als rode draad voor haar professionele leven. De voelsprieten de ze al jong ontwikkelde voor sociale dynamiek helpen haar in haar werk als trainer en organsatieadviseur. Zowel professioneel als vrijwillig bouwt ze aan toekomstbestendige leiders en organisaties. Professioneel binnen onderwijsinstellingen, ministeries, ziekenhuizen en maatschappelijke organisaties. In het verleden als vrijwilliger door het opzetten van de oudercommisie van een nieuwe BSO locatie, voor een goed samenspel en dialoog tussen ouders, kinderen en professionals. Recent als landelijk bestuurlid van de Unie van Soroptimisten, waar ze in co-creatie met de 3000 leden gewerkt heeft aan een cultuurverandering en shift naar de nieuwe bestuurscultuur.

Mark Lindeberg heeft een technische achtergrond. Na zijn studie werktuigbouwkunde heeft hij diverse banen gehad in de administratieve sector en in de IT. Daarna is hij twintig jaar zelfstandig systeembeheerder en consultant geweest, tot hij het tijd vond voor een overstap. Als ervaringsdeskundige en professional sloot hij zich in 2014 aan bij Het Verdwenen Zelf. Hij houdt zich binnen de organisatie bezig met de techniek (systeembeheer) en de administratie, verzorgt de boeken en de workshops en handelt de meeste binnenkomende e-mails af.

Gebi Rodenburg is psycholoog en traumatherapeut en in die hoedanigheid sinds 2018 verbonden aan ons netwerk van professionals. Gebi haar hart gaat uit naar de gevolgen van intieme terreur op kinderen en de veelal ernstige latere gevolgen die opspelen in het stadium van volwassenheid. Sinds augustus 2022 maakt Gebi ook onderdeel uit van de staf van Het Verdwenen Zelf. Ze zet wekelijks een paar uur in om inhoud te geven aan netwerken en verbinden. Zowel met slachtoffers, maar ook met relevante professionals. Doel is om Het Verdwenen Zelf breder op de kaart te zetten en kennis te delen, zodat uiteindelijk nog meer slachtoffers geholpen kunnen worden.

Jeannette Schasfoort kreeg jaren geleden in haar privésituatie te maken kreeg met narcistische mishandeling en maakte via een collega maakte ik kennis met Het Verdwenen Zelf en de boeken van Iris Koops. Door de vele nieuwe en verhelderende inzichten vielen zoveel puzzelstukjes hun plek. Dat was niet alleen een grote steun in haar privésituatie, maar bood en biedt eveneens waardevolle handvaten in haar professie als orthopedagoog in het onderwijs. Zij komt hier regelmatig in aanraking met studenten die vastzitten in een dynamiek van dwingende controle. Sinds 2017 is Jeannette actief betrokken bij de organisatie van Het Verdwenen Zelf, omdat zij graag een bijdrage wil leveren aan het verspreiden van deze waardevolle informatie. Zodat slachtoffers zich gezien, gehoord en gesteund voelen. Als coach en trainer verzorgt zij regelmatig trainingen en lezingen. Ook is  zij voor enkele uren onderdeel van de staf, waarin ze o.a. verantwoordelijk is voor de coördinatie.

Naast de vaste medewerkers, zijn er enkele ervaringsdeskundige vrijwilligers betrokken bij het Verdwenen Zelf.  Het netwerk dat aan het Verdwenen Zelf verbonden is, bestaat uit rond de 30 psychologen, therapeuten en coaches. Zij behandelen tientallen cliënten per jaar en een deel van hen is daarnaast actief als spreker en trainer voor de organisatie. Voor meer informatie over dit netwerk: zie de pagina Organisatie.