Privacybeleid

Contactgegevens:

e-mail: secretariaat@verdwenenzelf.org
online: via het contactformulier op onze website:
https://professionals.verdwenenzelf.org/contact/
post: Molenstraat 20
7551 DC Hengelo

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Verdwenen Zelf verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Afhankelijk van de diensten die je van ons afneemt kunnen we de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Naam of pseudoniem (als je op onze website reageert)
 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • (Factuur-)adresgegevens
 • Website url (als je op onze website reageert)
 • Beroepsgroep
 • Je geboortedatum en -plaats (als je je als professional voor een workshop inschrijft, voor het deelnamecertificaat)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer (als je je bestelling of workshop betaalt)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het Verdwenen Zelf verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om goederen en diensten te kunnen leveren
 • Voor het afhandelen van je betaling
 • Vanwege wettelijke verplichtingen, zoals de verplichte bewaartermijn van administratieve gegevens voor de belastingdienst
 • Om misbruik van onze website en fraude te bestrijden registreren we je IP adres
 • Om je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om klachten te kunnen behandelen
 • In het algemeen om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Verdwenen Zelf levert je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Het verwenen Zelf blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Voor de uitvoering van een overeenkomst verstrekken we in de volgende situaties je gegevens aan derden:

 • Als je bij ons boeken bestelt worden je naam, adres en (soms) je e-mail adres doorgegeven aan de verzender
 • Als je je inschrijft voor een workshop worden je gegevens aan de trainers en aan de reservetrainer doorgegeven
 • Als je deelneemt aan een geaccrediteerde workshop kunnen we je gegevens verstrekken aan de accreditatieinstelling (bijv. de MfN of het SKJ)

Geautomatiseerde besluitvorming

Het Verdwenen Zelf neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde besluitvorming die gevolgen voor je kunnen hebben.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het Verdwenen Zelf bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We hanteren een bewaartermijn van 2 jaar. Hierop zijn drie uitzonderingen:

 • De gegevens die onderdeel zijn van onze (financiële) administratie, we hebben voor deze gegevens een wettelijke bewaarplicht van 7 jaar. Dit zijn de gegevens van betaalde en geleverde boekbestellingen, betaalde workshopinschrijvingen en overige betaalde diensten.
 • Reacties op artikelen op onze website; omdat zij deel uitmaken van de website bewaren we deze reacties voor onbepaalde tijd.
 • e-mail correspondentie wordt 5 jaar bewaard. Omdat we voornamelijk en bij voorkeur via e-mail communiceren kunnen we dan, als je contact met ons opneemt, snel je vraag of verzoek in context plaatsen om je zo beter van dienst te kunnen zijn.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het Verdwenen Zelf gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Onze website plaatst uitdrukkelijk geen cookies van derde partijen op je computer (en ook geen scripts). Die partijen (zoals Facebook, Google, LinkedIn e.d.) kunnen je op onze website niet volgen, ook niet als je bij ze ingelogd bent.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@verdwenenzelf.org. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen we om aanvullende gegevens vragen om je identiteit vast te stellen.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via een e-mail aan secretariaat@verdwenenzelf.org.

Onze website versleutelt de verbinding met je browser (via https:) en staat op een server binnen Nederland. Deze server wordt niet met anderen gedeeld (ze is ‘dedicated’) en slaat geen persoonsgegevens op. Ingevulde formulieren worden op eerste gelegenheid, meestal direct, versleuteld doorgestuurd naar ons en daarna op de webserver gewist. Alleen de reacties op artikelen zijn en blijven op de server aanwezig.

[versie 3: 05-01-2020]