Gespecialiseerde behandeling

Naast psycho-educatie is individuele behandeling aan te raden voor cliënten, zeker als er vermoedens zijn van (complex) trauma. Indien u zelf behandelaar bent en de behandeling met de cliënt wilt voortzetten en verdiepen, dan raden we aan om het werkboek Herstellen van narcistische mishandeling te bestellen en te gebruiken in de behandeling. Het boek biedt naast psycho-educatie diverse werkopdrachten en -vormen die de behandeling concreet kunnen ondersteunen.

Bent u therapeut of psycholoog maar denkt u dat de problematiek niet uw kennis- of ervaringsgebied is, of deze overstijgt? Hebt u onvoldoende kennis van of ervaring met (complex) trauma of emotionele en psychische mishandeling? Wilt u cliënten eventueel doorverwijzen naar een therapeut of psycholoog van ons netwerk? Neem dan contact met ons op voor verwijsmogelijkheden.

Bent u geen zorgprofessional maar kent u iemand die bloot staat of heeft gestaan aan emotionele en psychische mishandeling? Dan kunt u de cliënt zelf wijzen op ons netwerk van gespecialiseerde therapeuten en psychologen. De cliënt kan een lijst opvragen van in emotionele en psychische mishandeling gespecialiseerde therapeuten en behandelaren, verspreid over heel Nederland, en zelf kiezen of en met wie hij of zij in zee wil gaan.

Al onze psychologen en therapeuten zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van professionele kennis, opleiding en ervaring. Ze hebben uitgebreide behandelervaring in de gevolgen van emotionele en psychische mishandeling en trauma. Al onze professionals zijn daarnaast ervaringsdeskundig met betrekking tot emotionele en psychische mishandeling en weten waar ze het over hebben. Ze werken allen zelfstandig en volgen periodiek intervisie en opleidingen over deze thema’s. Ze vormen een netwerk dat is verbonden aan het Verdwenen Zelf. Op dit moment zoeken we nieuwe netwerkleden.

Voor cliënten kan het interessant en raadzaam zijn om de basisworkshop “Hoe (h)erken ik narcistische mishandeling en hoe leer ik het te hanteren?” te volgen. Deze dag kan naast een behandeltraject gevolgd worden en is hier aanvullend op. In vervolg op de basisworkshop, bieden we cliënten ook verdiepende workshops aan met thema’s als Omgaan met structurele dissociatie, Lichaamsgericht werken aan herstel, Zelfvertrouwen en autonomie, HSP & trauma en Hoe bescherm ik mijn kinderen.