Slachtoffers huiselijk geweld krijgen een stem in onderzoek ‘Een reis door de keten’

Al jaren ontvangen wij vele getuigenissen waaruit blijkt dat dwingende controle (eenzijdig huiselijk geweld) vaak niet (h)erkend wordt binnen het familierecht en de jeugdzorg. Sinds onze oprichting vragen wij al aandacht voor de ernstige problematiek. Onbedoelde onjuiste inschattingen van hulpverleners kunnen slachtoffers een leven lang opzadelen met de ongewenste nasleep van een toxische relatie.

Slachtoffers van partnergeweld krijgen nu de gelegenheid hun ervaringen met instanties te delen via een onderzoek van het kennisnetwerk Victimologie en Universiteit Leiden naar de weg die slachtoffers moeten afleggen als zij te maken hebben met huiselijk geweld. Juist omdat er zoveel misgaat vinden wij het heel nuttig dat dit onderzoek plaatsvindt. Het onderzoek is echt gericht op respondenten die zich nog in een traject bevinden of met een traject gaan starten.

Wij werden benaderd door de onderzoekers van Universiteit Leiden omdat zij nog op zoek zijn naar mensen die deelnemen aan het onderzoek. Heb jij cliënten die hun ervaringen met instanties willen delen, dan worden zij van harte uitgenodigd om mee te doen met dit onderzoek (zie Flyer ‘Een reis door de keten’). De privacy van alle deelnemers is vanzelfsprekend gewaarborgd. Mannelijke respondenten worden nadrukkelijk uitgenodigd deel te nemen. In het onderzoek is zowel ruimte om positieve als negatieve ervaringen te delen.

Een van de onderzoeksters vat het onderzoek als volgt samen “Als slachtoffer van huiselijk geweld kun je te maken krijgen met veel verschillende (hulp)instanties en ketenpartners. Ieder slachtoffer ‘reist’ op een andere manier door de keten. Middels dit onderzoek proberen we de verschillende instanties die betrokken (kunnen) zijn in het kader van (juridische)hulpverlening aan- en/of ondersteuning van slachtoffers van partnergeweld te inventariseren. Daarnaast heeft het onderzoek tot doel om de verwachtingen, behoeften en ervaringen die spelen bij slachtoffers van partnergeweld tijdens hun reis door de keten in kaart te brengen.” Als het onderzoek is afgerond worden er belangrijke aanbevelingen gedaan hoe de bejegening vanuit instanties verbeterd kan worden en hoe organisaties onderling beter kunnen samenwerken. Hier valt nog een wereld te winnen.

Hoewel de aanbevelingen vanuit dit onderzoek niet ‘de’ oplossing zullen (kunnen) vormen, maken ze wel deel uit van de oplossing. Elke stap hierin is er een in de goede richting.

Mocht je naar aanleiding van dit bericht vragen hebben over het onderzoek, neem dan contact op met de onderzoekers via: victimologie@law.leidenuniv.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *