Benefietactie voor Stichting het Verdwenen Zelf!

Een prachtig initiatief van trainer en huiselijk geweld expert Kirsten Regtop. Zij organiseert in juni webinars over huiselijk geweld voor professionals, waarvan de opbrengsten naar stichting het Verdwenen Zelf gaan. Hiermee kunnen tijdens deze actie de boeken van Iris Koops en enkele van onze workshops gratis of tegen gereduceerd tarief aan ervaringsdeskundigen met een aantoonbaar minimuminkomen aangeboden worden. We zijn vereerd dat Kirsten ons heeft uitgekozen als goed doel. Met onze stichting doen we van alles om slachtoffers van psychisch geweld goed te kunnen ondersteunen en deze financiële ondersteuning van ons werk is heel welkom.

Kirsten zelf licht haar initiatief toe : “In juni verschijnt mijn 200ste blog over de aanpak van huiselijk geweld. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseer ik een benefiet. Tijdens deze benefiet zamel ik geld in voor slachtoffers van huiselijk geweld, zodat zij hulp kunnen krijgen ondanks dat zij berooid achterblijven na de soms jarenlange mishandelingen.” Kirsten heeft ons als stichting uitgekozen omdat zij ziet dat psychisch geweld nog te onbekend is, ze zich betrokken voelt bij dit thema en omdat wij als stichting concrete hulp bieden aan slachtoffers. Lees hier haar blog hierover.

Webinars & informatie
De webinars zijn gericht zijn op professionals en kennen verschillende interessante thema’s. Naast een webinar over psychisch geweld verzorgd door Jeannette Schasfoort, trainer/coach uit ons netwerk, spreken opleider/onderzoeker Sietske Dijkstra en Hameeda Lakho over moed, Fabriek 69 over seksueel geweld, Enliven over VR simulatie bij huiselijk geweld en Kirsten zelf samen met Ester Wijnen over contact maken met slachtoffers. Lees hier meer over de webinars, sprekers, kosten en praktische informatie: https://kirstenregtop.com/benefiet/.

Heb je als professional interesse in huiselijk geweld? Doe dan zelf mee met één, meerdere of alle webinars, dat laatste tegen gereduceerd tarief. Ook zijn er sponsormogelijkheden en pakketkortingen voor organisaties beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie: https://kirstenregtop.com/benefiet-kosten-en-voorwaarden/. Door het volgen van de webinars draag je concreet bij aan het herstel van slachtoffers van psychisch geweld die zelf nauwelijks de middelen hebben om herstelgerichte hulp in te kunnen zetten. Wil je ons helpen om deze benefietactie bekender te maken onder professionals, licht dan professionals uit je netwerk in. Samen kunnen we ervoor zorgen dat huiselijk geweld bekender wordt en professionals meer inzichten en handvatten krijgen!

Nut en noodzaak
We zijn als stichting zeer blij met dit initiatief. De stichting opereert nu zonder enige subsidies of bijdragen van donateurs of fondsen. We zijn afhankelijk van giften van professionals en van ervaringsdeskundigen die iets willen betekenen voor andere ervaringsdeskundigen. We bereiken als kleine organisatie met weinig mensen en middelen best veel, maar we kunnen veel meer betekenen, als er ook meer middelen zijn.

Naast onze diverse diensten voor slachtoffers en professionals proberen we ook bij te dragen aan een bewustzijnsverandering  in de samenleving. Daarom vragen we in diverse media structureel aandacht voor de gevolgen van psychisch geweld. De grote aantallen slachtoffers, de ernstige consequenties en de onbekendheid van psychisch geweld vragen om veel meer actie. Dat kan alleen als er ook meer middelen zijn. We hopen dan ook dat gulle gevers, fondsen en overheden zich meer betrokken bij ons gaan voelen. De actie van Kirsten vormt alvast een mooie stap van een betrokken professional om dit voor elkaar te krijgen.

Deel met je netwerk deze blog of de link naar de speciale benefietpagina: https://kirstenregtop.com/benefiet/

4 gedachten aan “Benefietactie voor Stichting het Verdwenen Zelf!”

 1. Wat een mooi en veelbelovend initiatief van Kirsten Regtop! Als professioneel én slachtoffer tegelijk ben ik verheugd dat hiermee psychisch en emotioneel geweld nóg steviger op de kaart worden gezet.

  Het programma ziet er zeer interessant uit evenals de sprekers. Ik zal de professionals in mijn omgeving attenderen op deze webinars en de mogelijkheid tot donatie bekend maken. De stichting draait in een klein team zonder enige subsidies of bijdragen van donateurs of fondsen. De stichting is afhankelijk van giften van professionals of ervaringsdeskundigen die iets willen betekenen voor andere ervaringsdeskundigen. Zij kunnen elke subsidie of donatie keihard gebruiken! Hopelijk melden zich meer donateurs.

  Mijn leven hangt af van de boeken van Iris. Letterlijk. Ik was Zelf bijna Verdwenen. Dankzij de hulpboeken van Iris Koops, heb ik mij kunnen ontworstelen aan het giftige familiesysteem. Dit heeft mijn hele leven veranderd in helpende zin en ik kon daardoor vrij breken uit de psychische gevangenis waarin ik zat. Ik weet dus uit ervaring hoe belangrijk deze stichting en de boeken van Iris zijn.

 2. Een geweldig mooi initiatief en gebaar. Dat slachtoffers die het financieel moeilijk hebben (niet zelden als gevolg van de mishandeling), dit kan worden aangeboden is natuurlijk heel waardevol. Om de mogelijkheid te hebben dan tóch deze hulp te krijgen is voor het slachtoffer heel helpend, maar ook het gebaar alleen al, dat de hand wordt uitgestoken, kan van enorme betekenis zijn. Ik word daar blij van. Bedankt Kirsten!

 3. Wat een mooi initiatief van Kirsten Regtop om op deze wijze de (grote) onbekendheid rond psychische mishandeling onder de aandacht te brengen en met deze actie de stichting Het Verdwenen Zelf te steunen. Ik ben geschrokken van de cijfers van het CBS! Zo’n groot deel van onze samenleving die te maken heeft (of heeft gehad) met psychische mishandeling. Dat ik één van hen ben, dat is me inmiddels méér dan bekend, maar zoveel? Dit vraagt om meer aandacht en bekendheid. Juist voor de slachtoffers die ‘geplukt’ worden door hun narcistische (ex)partners is het van groot belang dat zij de juiste informatie krijgen over wat hen is aangedaan of wat hen nog te wachten staat! Voor velen, zoals ikzelf, is het tasten in het duister als je niet weet wat er met je gebeurd en wat je moet doen. De boeken van Iris Koops zijn hierbij een geweldige leidraad die je op weg helpen naar de wereld van de ‘gewone’ mensen, een wereld waarbij je uitgaat van normale gedragspatronen en waar vertrouwen, veiligheid en respect de norm zijn. Onze hulpverleners, huisartsen, praktijkondersteuners, psychologen, relatietherapeuten, wijkagenten, jeugdzorgers etc. moeten gemobiliseerd worden om meer inzicht te krijgen in de destructieve gevolgen van psychische mishandeling. Alleen dan is het mogelijk om de ellende ‘achter de voordeur’ naar buiten te brengen en er adequaat mee aan de slag te gaan. Dank Kirsten, een geweldig initiatief!

 4. Iets over de boeken van Iris Koops:
  Toen ik twee jaar terug haar boeken ontdekte had ik pas in Vlaanderen ‘Geboeid door narcisme’ gepubliceerd bij de informatief wetenschappelijke uitgeverij Gompel&Svacina. Ik was onder de indruk van haar know how. Onze boeken zijn verschillend qua benadering en stijl, maar ze delen een gefundeerde onderbouw, een brede en genuanceerde uitwerking van het thema en zijn vanuit de persoonlijke beleving geschreven. Aan alles merkte ik dat hier een integer iemand spreekt, die niet alleen de essentie begrijpt van emotionele en psychische mishandeling, maar ook de kern doorgrondt van diepgaand herstel. En dat mag je gerust een surplus noemen.
  De boeken zijn rijk, gelaagd en veelomvattend, het resultaat van een lange – persoonlijk doorgewerkte – zoektocht en een diepgaande duik in de bestaande literatuur. Ze vragen om gelezen en herlezen te worden. Telkens opnieuw gaan andere deurtjes open die leiden naar een verdiept inzicht, het verminderen van de verwarring, het doorbreken van zelfverwijt en het openen van een hoopvol perspectief. Iris noemt haar eerste boek (Herstellen van narcistische mishandeling) een ‘werkboek’. Hiermee zet ze de juiste toon. Ze helpt mensen aan de hand van opdrachten om gaandeweg terug de regie van hun leven in handen te nemen, het eigen denken en voelen ernstig te nemen.
  Herstellen van narcistische mishandeling is geen knip en plakwerk, maar een langdurig proces dat nauw luistert. Het stelt hoge eisen aan een deskundige en aan de informatie die hij geeft. Het is cruciaal dat een hulpverlener zich niet opstelt als de ‘redder in nood’, waardoor slachtoffers in de afhankelijkheidspositie blijven zitten. Iris positioneert zich als een bescheiden gids die naast je staat, je gelooft, je vertrouwt, je veiligheid biedt maar tegelijk ook je autonomie versterkt, je helpt om de verbondenheid met jezelf te herwinnen. Ze weet dat herstel niet te maken heeft met oppervlakkig krijgen van wat deugd doet, maar met krijgen wat je op een diep niveau nodig hebt. En dat gaat verder dan inzicht, praten en gedragsverandering, al zeker als de mishandeling wortels heeft in iemands vroege geschiedenis. Iris beseft dat je de confrontatie moet durven aangaan met de leegte binnenin: het verdriet om wat je is ontnomen, de verbondenheid die er niet was, het respect dat je verdiende en niet kreeg. Dan pas komt er ruimte vrij om op een diep niveau de positieve gevoelens te ervaren die je eerder moest ontberen. Er is licht aan het eind van de tunnel.
  De boeken zijn een uitstekend hulpmiddel voor elk slachtoffer dat de moed heeft om gaandeweg te herstellen van narcistische mishandeling en voor elke hulpverlener die meer inzicht wil krijgen in de narcistische pathologie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *