Psychisch geweld strafbaar stellen is wél haalbaar; en hoognodig

Nadat een artikel op GGZtotaal gisteren, is vandaag ons opinieartikel van de hand van Tako in Dagblad Trouw verschenen. Hierin doen we een duidelijk pleidooi voor strafbaarstelling van psychisch geweld in Nederland. Lees het artikel hier.  Slachtoffers verdienen namelijk meer dan een vage toezegging of de gemakzucht die spreekt uit iets juridisch ‘complex’ noemen.

Twee weken geleden deelden wij een post over de publicatie van het langverwachte rapport ‘Naar een aparte strafbaarstelling van psychisch geweld?’ dat Avans Hogescholen en Open Universiteit op verzoek van de Tweede Kamer heeft uitgevoerd. Uit het rapport komt duidelijk naar voren dat psychisch geweld zeer ernstige gevolgen heeft. Deze conclusie onderstrepen wij vanzelfsprekend. Wij helpen jaarlijks duizenden slachtoffers die zwaar beschadigd zijn door emotionele of psychische mishandeling in hun jeugd of in relaties via de boeken van Iris en de workshops die gespecialiseerde psychologen, therapeuten en coaches die bij ons zijn aangesloten geven.

Wij zijn teleurgesteld in het feit dat professionals in hetzelfde rapport concluderen dat strafbaarstelling juridisch complex zou zijn en dat de onderzoekers in de aanbevelingen vooral aandringen op nader onderzoek doen. Hier zijn wij het echt mee oneens.

De analyse in het rapport van het ernstige trauma dat jaarlijks bij bijna 700.000 slachtoffers wordt veroorzaakt zou voldoende aanleiding moeten zijn om een duidelijke norm te stellen. Daarnaast hebben andere Westerse landen psychische en emotionele mishandeling wel strafbaar gesteld. Kortom, het is tijd voor actie. De Nederlandse regering mag niet achterblijven!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *