Waarom psychisch geweld expliciet strafbaar moet zijn

“Slachtoffers van psychisch geweld lopen vaak tegen een aantal specifieke problemen aan bij instanties op het terrein van (jeugd)zorg en justitie.”

Dat schrijft Tako Engelfriet, voorzitter van Stichting het Verdwenen Zelf, in een column die vandaag verschenen is in Proces, een vaktijdschrift op het gebied van criminologie en rechtshandhaving.

“Soms vragen politieagenten zich richting slachtoffers hardop af of aangifte doen wel zinvol is. Advocaten zeggen in civiele zaken vaak niet tegen een rechter dat een slachtoffer mishandeld is, omdat de melding niet altijd geloofd wordt. Rechters doen bij complexe scheidingen signalen van psychisch geweld vaak af als ‘onverwerkte emoties’ van ouders.”

Tako gaat in op de moeite die het slachtoffers kost om formele erkenning te krijgen voor het geweld dat hen aangedaan is:

“Als er aantoonbaar een fysiek of seksueel geweldsincident heeft plaatsgevonden, of als er sprake is van een concrete bedreiging of belaging, neemt de politie aangifte op. Aangifte doen van het patroon van psychisch geweld is vrijwel onmogelijk. Het ontbreekt immers aan wetgeving om dit patroon te vervolgen.”

Vooral bewijsvoering kan moeizaam zijn omdat er nu geen wetgeving of instrumentarium voor is in Nederland. In Engeland en andere Westerse landen is dat er wel, en dat maakt dat ze in die landen psychisch geweld beter weten aan te pakken.

“Aantonen dat iemands gezondheid door psychisch geweld is beschadigd, is juridisch gezien problematisch. Nog veel huiselijk geweld gaat door zonder dat juridische of zorgprofessionals het werkelijk zien of effectief kunnen ingrijpen.”

Des te meer reden om psychisch geweld expliciet strafbaar te maken, waartoe art.33 van het Verdrag van Istanbul de regering verplicht.

De Tweede Kamer heeft in februari 2021 unaniem een motie aangenomen om de strafbaarstelling en gevolgen van psychisch geweld onafhankelijk te laten onderzoeken. Dat onderzoek loopt maar dit biedt zowel slachtoffers als professionals nu nog geen toegang tot meer kennis of andere interventies. Toch is er wel iets mogelijk:

“Kennis over psychisch geweld is ook nu al beschikbaar, bijvoorbeeld via onze site voor professionals. We bieden professionals trainingen, lezingen en workshops gericht op het verkrijgen van kennis en het vergroten van handelingsperspectief.”

Tako geeft daarnaast aan dat professionals slachtoffers daarnaast kunnen verwijzen naar onze site voor slachtoffers en de boeken van Iris Koops.

“Cliënten kunnen dan zelf kijken of ons aanbod voor hen passend is. Op deze wijze zijn slachtoffers ook geholpen.”

Het artikel is alleen gratis beschikbaar voor abonnees van Proces. Mocht je organisatie of instelling geen abonnement hebben, dan is tegen een vergoeding het artikel hier te bestellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *