Stichting het Verdwenen Zelf: een extra steentje bijdragen

Om met de deur in huis te vallen: het Verdwenen Zelf is een stichting geworden. Daar zijn we als organisatie heel blij mee, want zo kunnen we hopelijk nog meer doen voor slachtoffers van emotionele en psychische mishandeling en de professionals die hen ondersteunen in het herstel.

Eerst een korte terugblik: wij bestaan nu bijna zeven jaar en in die jaren is er veel gebeurd. In augustus 2013 richtte Iris het Verdwenen Zelf op. Over de aard en gevolgen van emotionele en psychische mishandeling was toen nog maar weinig bekend in Nederland en Vlaanderen. Het Verdwenen Zelf bood vanaf het begin dienstverlening aan voor slachtoffers: een website, workshops, begeleiding en een boek. Dit groeide uit naar een heel netwerk van gespecialiseerde therapeuten, negen verschillende workshops, twee boeken en deze website, speciaal voor professionals.

We zijn de laatste tijd steeds actiever richting de media, we verzorgen diverse trainingen voor professionals en proberen steeds vaker ook voorlichting aan professionals te bieden. Dat is ook echt nodig, want er is nog een groot gebrek aan kennis en aanbod op het terrein van emotionele en psychische mishandeling. De gevolgen ervan moeten beter op de kaart komen in Nederland, en ook in Vlaanderen, wil dat veranderen.

Het Verdwenen Zelf bestaat nu uit een klein team van betrokken en ervaren professionals. We doen dit soort activiteiten er graag bij naast het faciliteren en organiseren van ons reguliere aanbod. We zien tegelijkertijd al jaren dat we als kleine organisatie voor die extra activiteiten nauwelijks de tijd, mensen of middelen hebben. We zouden graag nog veel meer doen om bekendheid te geven aan de gevolgen van emotionele en psychische mishandeling, maar dat gaat nu niet. We ontvangen immers geen subsidie van de overheid, donaties of bijdragen van fondsen.

Daarom hebben we besloten om een stichting op te richten: Stichting het Verdwenen Zelf. Die gaat zich richten op voorlichting, training, psycho-educatie, steun bij herstel en bewustzijnsverandering. We kunnen nu giften, legaten en donaties ontvangen. We gaan subsidiegevers en fondsen benaderen. Met dat geld hopen we meer van de activiteiten te kunnen uitvoeren die zo ontzettend nodig zijn. De ANBI-status is aangevraagd.

Zo willen we ook fondsen werven waarvan hulp aan een deel van de slachtoffers betaald kan worden. Eén van de vele misstanden die veel slachtoffers treffen, is immers dat ze na een destructieve relatie berooid achterblijven.

We zijn er blij mee en trots op dat we ons steentje bijdragen aan het bekender krijgen van de gevolgen van emotionele en psychische mishandeling en dat we slachtoffers en professionals concrete ondersteuning kunnen bieden. Vaak vragen slachtoffers en ervaringsdeskundigen ons of ze ook iets kunnen (terug)doen. Dat kan nu bijvoorbeeld door een gift te doen. Groot of klein bedrag: elke bijdrage is welkom. Binnenkort staat er op deze website een donatieknop, maar voor nu volgt hier ons rekeningnummer (o.v.v. donatie of gift):

Stichting Het Verdwenen Zelf
NL 65 INGB  0009 3968 89

Als laatste: meer middelen zijn mooi, zodat we ook meer activiteiten kunnen uitvoeren, maar de vele positieve mails en reacties van ervaringsdeskundigen, professionals en slachtoffers die met regelmaat binnen komen betekenen ook al veel voor ons. De erkenning dat ons werk er toe doet, dat slachtoffers zich erkend, ondersteund en begrepen voelen, en dat professionals deze vorm van mishandeling kunnen herkennen, is onze belangrijkste motivatie. We zijn blij met het oprichten van een stichting die hierin hopelijk steeds meer een verschil weet te maken, opdat de wereld een stukje lichter kan worden.

Tako Engelfriet, Mark Lindeberg, Iris Koops en andere betrokkenen

2 gedachten aan “Stichting het Verdwenen Zelf: een extra steentje bijdragen”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *