Raad van Europa: dringend meer aandacht nodig voor psychisch geweld

De Raad van Europa dringt er bij Den Haag krachtig op aan dat psychisch geweld beter wordt aangepakt. De Nederlandse overheid schiet nu tekort bij het onderzoeken, strafbaar stellen en vervolgen van psychisch geweld. Psychisch geweld houdt in het structureel denigreren, manipuleren, isoleren, bedreigen, verwarren en vernederen van slachtoffers zodat daders macht en controle over hen kunnen uitoefenen.

De Raad van Europa gaat ook in op het feit dat ouders die met huiselijk geweld te maken hebben nu te vaak over één kam geschoren worden. In Nederland is te weinig onderscheid tussen dader en slachtoffer. Met als gevolg dat slachtoffers niet afdoende beschermd worden en daders vaak ongelimiteerd toegang hebben tot slachtoffers en eventuele kinderen.

In veel Westerse landen is al wetgeving om emotionele en psychische mishandeling aan te pakken, Nederland ligt hierin nog achter. Het is positief dat de Raad van Europa hier aandacht aan besteedt en we zijn benieuwd hoe Den Haag hierop reageert.

Voor meer informatie, zie het achterliggende rapport (met op p. 45-46 de aanbeveling ten aanzien van psychisch geweld): GREVIO Baseline Evaluation Report Netherlands

3 gedachten aan “Raad van Europa: dringend meer aandacht nodig voor psychisch geweld”

 1. Psychische mishandeling is wel degelijk een vorm van mishandeling en is ondergebracht onder artikel 300 van het Wetboek van Strafrecht.
  Vaak echter neemt de politie of het OM de klacht niet in behandeling. De aangever moet aantonen dat het psychisch letsel daadwerkelijk is toegebracht door de verdachte. Ook moet uit rapporten van psychologen, psychiaters of huisartsen blijken dat het letsel daarvan het gevolg zijn.
  De bewijslast van psychische mishandeling is moeilijk, zeker zolang deze vorm van mishandeling ondergebracht is in artikel 300 van het Wetboek van Strafrecht. In Frankrijk is de wet wel aangepast en bestaat er een apart artikel over. In Nederland is men nog niet zover helaas, politiek moet daar nog heel wat voor gebeuren.
  In 2015 heeft er een veroordeling plaatsgevonden door het gerechtshof in Den Haag voor psychisch geweld en emotionele verwaarlozing van kinderen. De rechter heeft veroordeeld op grond van de Wet in de jeugdzorg en de Jeugdwet: ‘Elke vorm van bedreiging of interactie van fysiek, psychisch of seksuele aard, die de ouders of andere personen de minderjarige actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend’.
  De rechter stelt daarbij dat uit de wetsgeschiedenis van het Wetboek van Strafrecht niet blijkt dat de wetgever de psychische vorm van mishandeling heeft willen uitsluiten.
  Professor Miranda de Meijer, senior advokaat-generaal en bijzonder hoogleraar OM aan de Universiteit van Amsterdam stelt dat de rechter in deze zaak een punt heeft gesteld: ook het toebrengen van psychische schade is onder omstandigheden strafbaar. Een welkom novum noemt zij dit.
  Nu de rest nog…

  1. Artikel 300.4 bewuste benadeling gezondheid valt het onder. 2017 is er in Den Haag iemand vervolgd en veroordeeld voor psychische mishandeling o.b.v. art 300.4 WvS. Politie Haaglanden, Van der Nat, VIK Den Haag beweert in 2018 dat psychische mishandeling niet bestaat in het strafrecht. Hij zal hiervoor strafrechtelijk vervolgd worden. Tevens weigert politie Haaglanden te vervolgen of onderzoek te doen.

 2. Ook Politie Midden Nederland heeft tegen mij, in bijzijn van een vr. OvJ geweigerd de reeds opgenomen aangifte te onderzoeken. Zij zei “Dit gaan we niet het strafrecht in trekken” en hij zei “Dit kost teveel politiecapaciteit, dus gaan we niet doen.” Ook over aangifte van valse aangifte later zei hij “We nemen van U geen enkele aangifte op, en als we dat wel moeten doen doen we er vervolgens niets mee.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *