Persbericht

Emotionele en psychische mishandeling: een fors en onderschat probleem

Hengelo, 24 januari 2020

Huiselijk geweld en kindermishandeling bestaat voor meer dan 80% uit emotionele en psychische mishandeling.1 Over de gevolgen van deze vormen van mishandeling is in Nederland echter nog maar weinig bekend. Een vandaag gelanceerde website (https://professionals.verdwenenzelf.org/) biedt professionals de mogelijkheid om emotionele en psychische mishandeling eerder te herkennen en om sneller en adequater hulp te kunnen bieden.

En dat is nodig: “Emotionele en psychische mishandeling komt veel vaker voor, heeft verstrekkender gevolgen èn ziet er anders uit dan veel mensen beseffen” aldus Tako Engelfriet, projectleider bij Het Verdwenen Zelf, een organisatie gespecialiseerd in de impact van emotionele en psychische mishandeling.

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn landelijke problemen. Al jaren ligt de focus op fysiek en seksueel misbruik. Uit onderzoek van Harvard en andere gerenommeerde universiteiten blijkt echter dat emotionele en psychische mishandeling een minimaal even grote impact heeft op slachtoffers. Daarnaast gaat emotionele en psychische mishandeling vaak vooraf en bijna altijd samen met fysiek en seksueel huiselijk geweld. Het eerder herkennen hiervan kan dus veel leed bij slachtoffers voorkomen.

Het aantal slachtoffers van emotionele en psychische mishandeling is hoog en vaak vinden zij geen goede hulp. De nieuwe website is bedoeld om professionals handvatten te geven en slachtoffers adequater te kunnen bijstaan. Naast informatie via de website geven psychologen en therapeuten van het Verdwenen Zelf-netwerk, trainingen en lezingen aan professionals. Psycholoog en trainer Richèlle Hodiamont: “In de training gaan we concreet in op welke signalen slachtoffers afgeven, het gedrag van daders en hoe je effectiever met complexe casuïstiek om kan gaan.”

Emotionele en psychische mishandeling leidt tot forse problemen bij slachtoffers: angst- en depressiestoornissen, PTSS, verslavingsproblematiek en een scala aan lichamelijke klachten. De kosten van alleen al emotionele en psychische kindermishandeling liggen in Nederland tegen de miljard euro per jaar.2 “Nemen we dit samen met de kosten van emotioneel en psychisch partnergeweld, dan lopen de kosten nog meer op, bovenop het grote leed dat het veroorzaakt bij slachtoffers”, aldus Tako Engelfriet.

Engeland, Noord-Ierland, Schotland, Wales, Frankrijk, Ierland, Nieuw-Zeeland en Australië hebben recent wetgeving aangenomen die emotionele en psychische mishandeling strafbaar stelt. De Raad van Europa heeft de Nederlandse regering recent opgeroepen hier wetgeving op in te voeren, maar dat is nog niet gebeurd.

“Omdat er in Nederland, in tegenstelling tot andere Westerse landen, nog geen afdoende wetgeving is voor het tegengaan van emotionele en psychische mishandeling, zijn voldoende kennis en handelingsmogelijkheden voor professionals essentieel”, volgens Iris Koops, de oprichtster van Het Verdwenen Zelf. Iris Koops heeft twee veel verkochte boeken geschreven over emotionele en psychische mishandeling.

De website van het Verdwenen Zelf voor slachtoffers bestaat al ruim zes jaar en wordt veel gelezen, maar een goede informatiebron voor professionals was er nog niet. Deze is per vandaag gelanceerd: https://professionals.verdwenenzelf.org/.


Het Verdwenen Zelf

De naam van ‘het Verdwenen Zelf’ slaat op het effect van psychotrauma op slachtoffers naar aanleiding van jarenlange emotionele en psychische mishandeling. Het is de missie van Het Verdwenen Zelf om de kennis over deze vormen van mishandeling te vergroten. Bij slachtoffers, zodat zij emotionele en psychische mishandeling herkennen en mogelijkheden zien om te herstellen, maar ook bij professionals, zodat zij slachtoffers kunnen beschermen en effectief kunnen bijstaan in hun herstel.

Het Verdwenen Zelf biedt psycho-educatie voor slachtoffers aan in de vorm van twee boeken van Iris Koops, een interactieve website en diverse workshops. Daarnaast bieden zij ook gespecialiseerde, individuele behandeling en coaching door ervaren psychologen en therapeuten. Professionals kunnen hun kennis en inzicht vergroten middels trainingen, lezingen en ander maatwerk van Het Verdwenen Zelf. Kijk hiervoor op de website: https://professionals.verdwenenzelf.org/.


1 Werkt de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling?, Verwey-Jonker Instituut/Augeo Foundation, 2019.
2 Kindermishandeling: economische gevolgen op de lange termijn, P. Speetjens et. al, Tijdschrift voor psychiatrie, 2016.