Première educatieve film: “Zij lijkt het probleem te zijn”

Woensdag 9 december 2020 is het zover: dan gaat de documentaire “Zij lijkt het probleem te zijn” in première. Een educatieve film over het herkennen van intiem geweld oftewel dwingende controle. De film is gemaakt door documentairemaakster Sanne te Pas van Canto Libre Films, in opdracht van gemeente Amsterdam. Iris Koops is nauw betrokken geweest bij de inhoud en opzet van de film en heeft het script geschreven. Via een livestream vanuit Pakhuis de Zwijger zal de documentaire integraal te zien zijn. Tako Engelfriet, voorzitter van Stichting het Verdwenen Zelf, zal een boeiend premièreprogramma presenteren met bekende experts op het gebied van huiselijk geweld.

Intiem geweld blijft voor buitenstaanders vaak onzichtbaar. Hoe kunnen hulpverleners dan signaleren dat het speelt? In deze educatieve film is een succesvolle maar kwetsbare vrouw te zien die te maken krijgt met intiem geweld en dwingende controle. Met indringende scenes wordt getoond hoe dit destructieve gedrag eruit kan zien. Experts geven toelichting op hoe intiem geweld als hulpverlener te signaleren en bespreekbaar te maken is. Het is belangrijk dat er binnen de hulpverlening meer zicht komt op deze vorm van huiselijke geweld. Ook mannen kunnen slachtoffer worden van intiem geweld.

Programma

14.00-14.15
Opening door Tako Engelfriet, voorzitter Stichting het Verdwenen Zelf
Introductie door Aleid van den Brink, oud-directeur van de Blijf Groep
Interview met Leny van Es, ervaringsdeskundige Blue
14.15-15.15
Uitzending documentaire “Zij lijkt het probleem te zijn”
15.15-16.00
Interviews met Sanne te Pas (documentairemaakster), Charlotte van Besouw (opleider en docent huiselijk Geweld), Sander van Arum (psychotherapeut/orthopedagoog) en Richèlle Hodiamont (psycholoog)

De livestream is te volgen via: https://dezwijger.nl/private/zij-lijkt-het-probleem-te-zijn/. Je hoeft je niet aan te melden. Na de première zullen we de film zelf op onze websites beschikbaar maken.

Waarom deze documentaire?

Emotioneel en psychisch partnergeweld grijpt diep in op de denk- en voelprocessen van slachtoffers. De impact die het op cliënten heeft is groot en juist in deze tijd waarin mensen geïsoleerd zijn, is het extra belangrijk te letten op de signalen ervan. Plegers zorgen ervoor dat de mensen om hen heen in een permanente staat van verwarring leven. Zij proberen mensen dicht om hen heen in hun perspectief te ‘trekken’, omdat ze voortdurend vanuit eigen behoeften redeneren. Ze zetten manipulatietechnieken in om controle te houden. Omdat het gedrag van de pleger naar buiten toe compleet anders is dan binnenshuis, wordt het slachtoffer in de buitenwereld meestal niet geloofd, wat extra verwarring en beschadiging oplevert. Slachtoffers kunnen zonder steun heel moeilijk loskomen van een dergelijke relatie. De rol van professionals is dus heel belangrijk. Helaas hebben nog maar weinig professionals zicht op deze vorm van huiselijk geweld en de verborgen dynamiek hierin.

Herkenning door professionals is moeizaam, maar zeker mogelijk. In deze educatieve film is te zien hoe hulpverleners eerst worstelen om de psychische problemen waarmee de vrouw kampt goed te duiden. Hij lijkt een normale, betrokken man te zijn en zij een labiele, onzekere vrouw. Maar klopt dit beeld wat wordt neergezet wel met de realiteit? De therapeut gaat op onderzoek uit naar wat er werkelijk gaande is. Zal het haar lukken om de destructieve dynamiek te duiden waar haar cliënte zich in bevindt en die zich achter de coulissen afspeelt?

Betrokken organisaties

De educatieve film “Zij lijkt het probleem te zijn” laat in indringende scenes zien hoe intiem geweld eruit kan zien en hoe hulpverleners het kunnen herkennen. Woensdag 9 december om 14.00 uur gaat de film in première via een livestream vanuit Pakhuis de Zwijger. De film is gemaakt in opdracht van de preventiewerkers Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van Amsterdam Centrum en Zuid, Joke Raak en Dian Mekkes. Zij zijn werkzaam bij respectievelijk Dynamo en Centram, organisaties voor maatschappelijke dienstverlening. De film is gefinancierd met middelen van gemeente Amsterdam en van de Academie van Vrouwen tegen Geweld (AVG).

Tako Engelfriet modereert het premièreprogramma en zal diverse gasten interviewen. Er zijn voorafgaand aan de documentaire interviews met Aleid van de Brink, oud-directeur van de Blijf Groep, en met Leny van Es, die aangesloten is bij het vrijwilligersnetwerk Blue Huiselijk Geweld. Leny is ervaringsdeskundige en zo dapper om te komen getuigen over haar ervaring met intiem geweld. Zij legt uit waarom deze film er volgens haar moest komen.

Experts in beeld

Na afloop van de vertoning van de documentaire vinden interviews plaats met documentairemaakster Sanne te Pas van Canto Libre Films en met experts Charlotte van Besouw (docent en opleider Huiselijk geweld), Richèlle Hodiamont (psycholoog, verbonden aan het netwerk van het Verdwenen Zelf) en Sander van Arum, (psychotherapeut/orthopedagoog en voorzitter van Stichting Civil Care). Deze experts treden samen met psycholoog, onderzoeker en adviseur Sietske Dijkstra op in de film en dragen bij aan de kennis die nodig is om de soms subtiele signalen van intiem geweld op te vangen als professional. De experts reflecteren op de dynamiek in de relatie, de patronen van intieme terreur, de houding en gedrag van de man en de vrouw en de hulpverlener in de scenes. Ook de gevolgen van het niet herkennen van signalen worden belicht. En wat er mogelijk is als het wel herkend wordt.

Een paar reacties van kijkers:

 • Het is een uitmuntende educatieve film voor zowel hulpverleners als verschillende instanties (jeugdzorg etc). Mooi gespeeld, super helder uitgelegd en alle belangrijke punten worden aangeraakt.
 • Natuurlijk is elke situatie anders, maar deze film raakt zo de kern’
 • In die eerste minuten wordt al precies in beeld gebracht hoe dit gaat… en als je het herkent, dan blijf je kijken…
 • Wat een GEWELDIGE film… Dit kan het licht zijn in de tunnel voor vele wanhopige mensen, om hulp te (durven) zoeken. En ook voor therapeuten om door te vragen…
 • Een sterke film waardoor professionals intiem geweld kunnen herkennen en ook handvatten krijgen hoe hiermee om te gaan.

15 gedachten over “Première educatieve film: “Zij lijkt het probleem te zijn””

  1. Ja, tijdens de première kan je de film integraal zien via de link van de livestream. Je hoeft je niet hiervoor in te schrijven. Na de première zorgen we ervoor dat de film beschikbaar blijft.

 1. Wat doet het mij goed dat deze vreselijke problematiek van slachtoffers begrepen wordt en verhelderd. De intieme terreur, heel sadistisch, onderging ik al als peuter en herhaalde zich in mijn huwelijk met een narcist (of is hij een psychopathische persoonlijkheid?). De angst voor liefde en het verlangen daarnaar hielden me in de houdgreep. Mijn man weigerde intimiteit met mij, het was totaal geen huwelijk, ik speelde een rol en gaf hoog van hem op. Nu, ik ben 76, heb ik inzicht en ben trots dat ik gezond ben, ook geestelijk. De prijs erg hoog. Gezins- en familieleven aan puin. Niemand hielp of geloofde mij. Maar de kunst en mijn geloof heeft me gered. Had ik deze site maar in mijn jeugd gehad!!

 2. Ik kijk heel erg uit naar de livestream. Heel veel succes en plezier gewenst. Ik ondersteun het volledig dat deze problemen eerder worden herkend. En wat betreft ‘vrouwen’, het kan ook mannen overkomen dat zij een (ex)partner hebben met een antisociale persoonlijkheidsstoornis, dan wel een comorbide ASP. Voorkomen van leed zal nooit gebeuren, maar preventie, waarschuwen, signaleren en (h)erkennen dragen daar wel aan bij.

  1. Inderdaad Kiki, daarom noemen we dat ook in de blog, dat het mannen net zo goed kan overkomen. In haar tweede boek besteedt Iris hier expliciet aandacht aan, en in de film zelf benoemt een van de experts dit ook.

 3. hi,

  Heel fijn dat hier een documentaire over komt.

  Wordt een beetje angstig om het hart als ik alleen vrouwennamen zie.

  Hoop zo ontzettend dat er ook tevens op gelijkelijke wijze er aandacht op wordt gevestigd dat mannen hier door vrouwelijke narcisten ook enorm onder kunnen lijden.

  Vaak nog veel en sterk onderdrukkender en subtieler dan bij vrouwen, waar geweld meer op de voorgrond treedt.

  Vergeet niet, bij mannen uit t zich vaak in woede, en naar buiten gericht, terwijl er immens veel pijn achter zit. Wordt of gecriminaliseerd, of niet geaccepteerd binnen de hulpverlening, die voor driekwart uit (zelf ook vaak gekwetste) vrouwen (door mannen) (en of vrouwen, moeder, zus, oma, tante, ofzo) bestaat.

  Ook altijd nog onontgonnen terrein.

  Ben zelf veel assertiever geraakt in de hulpverlening, maar tjee, wat moet je als man er nog verschrikkelijk je best voor doen, en vooral tonen dat je niet agressief bent tegen vrouwen, om “gehoord en begrepen” te worden.

  Toevallig doe k al 18 jaar aan zelfonderzoek, en ook mbv meditatie, maar k kijk met angst naar de mannen die dit niet tot hun beschikking hebben, en zich dus alleen vaak maar kunnen uiten in totaal isolement gaan of agressie,

  veel succes, hoop dat dit meegenomen wordt,

  met vriendelijke groeten,
  Eric

  PS: mijn grootste leed ligt bij moeder en (zusters) met narcisme (en andere vrouwen op m’n pad ontmoet)

  1. Prima eric, om dit te benoemen, wij hebben de afgelopen 7 jaar ook veel getuigenissen van mannen gelezen en gehoord. Dat is ook de reden dat Iris hier in haar tweede boek expliciet de aandacht voor vraagt. Mishandeling is mishandeling, ongeacht gender of sekse. Hoewel er wel steeds meer aandacht voor komt binnen de hulpverlening voor mijn gevoel, is dit nog relatief onontgonnen terrein. Heel goed dat je hier aandacht voor vraagt!

 4. Niets is wat het lijkt! Zelf heb ik deze vorm van destructief, onzichtbaar geweld ook ervaren op de werkvloer. Na meer dan 30 jaar trouwe dienst werd ik vanwege ‘te duur’ onderworpen aan de terreur van mijn CEO. Mijn functie werd uitgehold, ik werd in afzondering gezet ver weg van collega’s, geen telefoon, dagenlang geen werk noch menselijk contact, enorme geluidsoverlast door machines, woordelijke bedreigingen, compleet negeren… waarbij ook mijn jarenlange collega’s vanuit angst mee het spel moesten spelen. En niemand ziet de werknemer(s) wegkwijnen binnen de bedrijfsmuren. Zelfs de personeelsverantwoordelijke of vertrouwenspersoon binnen de onderneming is enkel tot een verlengstuk geworden voor de dader. Het doel is simpel: de werknemer mentaal uitputten en lichamelijk ziek maken zodat hij zelf het bedrijf verlaat (kostenbesparend voor de werkgever).

  Ik heb op het punt gestaan om uit het raam te springen na 12 dagen geen taak te krijgen. 5 maanden heb ik deze terreur en angst elke dag ondergaan. Ik deed de deur van het hok waar ik alleen zat met sleutel op slot. 9 maanden herstel thuis door burn-out. Ik ben nu verlost en wil ook aandacht voor slachtoffers op de werkvloer. Want we zijn met velen, en ook hier is te weinig hulp en kennis. Zelf ben ik nu een procedure gestart waarbij ik hoop zover te komen dat ik een uitspraak via arbeidsrechtbank mag verwachten, waarbij mij een (beperkte) morele schadevergoeding wordt toegekend. Want het gaat niet om het geld, het gaat mij om de veroordeling van de destructieve gedraging vanuit zijn machtspositie naar mij als werknemer toe. Ik heb nooit iets verkeerd gedaan, ik heb enkel meer dan 30 jaar keihard en integer voor het bedrijf gewerkt. Bij de overname was het al snel duidelijk dat er kostenbesparend een ganse afdeling weg moest. En psychische terreur was het middel bij uitstek… Als CEO doet hij gewoon verder, als een soort God, en het bedrijf krijgt zelfs Europese steun vanwege de vooruitstrevende aanpak in hun Human Resources beleid. Er zijn veel “verdwenen zelf” werknemers, vooral nu in deze onzekere tijden waarbij ook de bescherming van de werknemer zelf deels wegvalt. Deze onzekerheid is als een speeltuin voor toxische leiders. Hun controle / machtsspel gaat nu zelfs tot in de huiskamer…

  1. Inderdaad Tea, de patronen van emotionele en psychische mishandeling zie je ook in werk of organisaties gebeuren. Met ernstige consequenties, zoals je zelf hebt meegemaakt. In het tweede boek van Iris behandelt zij dit daarom ook uitgebreid. Ook op werk kan je te maken krijgen met stalking, treiterijen, isolatie, angstcultuur en medewerkers die daardoor een burn-out krijgen of PTSS ontwikkelen. Diverse blogs op onze site gaan over hoe diep dit kan ingrijpen.

 5. Wat een fantastisch nieuws weer!!

  Ik kijk uit naar de film, maak mijn agenda op 9 december helemaal leeg. Heel benieuwd! Ik ben zelf ervaringsdeskundige als dochter van een narcistische vader en ex-partner van een narcist én kom het ook met regelmaat tegen in mijn praktijk als mediator. Schrijnende situaties stuk voor stuk…

  Bedankt lieve mensen van het Verdwenen Zelf voor jullie gigantische inzet om deze vaak voor de buitenwereld, maar ook voor onwetende slachtoffers zelf, onzichtbare mishandeling zichtbaar te maken.

  Liefs, Anne-Marie

  1. Dank Anne-Marie, je warme woorden doen ons goed! En heel belangrijk dat je als mediator kennis en inzicht hebt in deze problematiek.

 6. hallo Tako,

  Even nog een misschien wonderlijke vraag (weet er niet zoveel van), maar wat betekent het dat deze docu via een “livestream” te zien zal zijn? Betekent dat dat deze op tv komt, of kan/moet ik deze ergens anders kijken, en zo ja waar? Hoop wat te horen hierover zodat ik t in mn agenda kan zetten.

  Met m’n aanvulling wat betreft dat er ook veel mannen zijn die met narcisten te maken hebben gehad (man of vrouw), moet je ook denken aan b.v. moeders (opsluiting, lichamelijke mishandeling, vernedering, mindere of meerdere mate van (subtiele) geestelijke mishandeling. Seksueel misbruik, etc… (begint vaak al op jonge leeftijd, dus totaal verkeerde hechting en levenslange moeite met zelfbeeld en zelfwaarde).

  vriendelijke groet,
  Eric

 7. Wat goed
  Dat er een film komt
  Zo belangrijk
  Zoveel jaar gaan voorbij
  Open bare
  En
  Herstellen
  Wordt steeds weer ..terug in je
  Circel geduwd
  In wereld waar je tegen knokt
  Beoordeeld veroordeeld
  Geedicet en armoede
  Laat los en bouw je leven op ..accepteren
  Laatste gesprek met nieuwe huis arts
  Nu woon ik in dorp ,
  Zijn collega zijn
  Die alles weten
  Inclusief
  Gemeente en zorg
  Alles zwijgt ..
  Woon er moest na jaren antikraak uit
  Vluchten na moord ivm pesten Jehova buren
  Dat huis was ook mijn gevangenis van 10jaar geweest
  Waar de dood steeds bijna
  Mijn eind was .geestelijke martelingen
  Wonden en verdoven in mn drinken.
  Na uren dokter bellen dat ik niet bewoog
  Na uren pas
  Kwam gevoel terug .zgn was hij bezorgt
  Eer geweld gezicht ,Nederlander. Maar ooit moslim geworden hij is gelukkig overleden
  Bekend als ontoereking..kwam ik later achter .
  Genoeg door ambulance uit huis gehaald
  En psychiatrie
  Daar zat ik ,als het hem niet thuis beviel daar wordt ik gedrogeerd
  Spuiten pillen isoleer

  Meer dan 30 elechtrochoks
  Heel wat jaren
  Leek op niets meer onherkenbaar …
  Nu 10 jaar verder ..al jaren medicijn vrij mn uiterlijk
  Terug wel ouder met wonden
  2010 waagde ik vrij zijn ,gevochten herstellen
  Mn kinderen weer moeder zijn terug .
  Was gelukkig niet hun vader ..
  Maar horror ging verder
  Mn zoon vermoord
  De bel in dat huis die bracht ..moord
  Waanzin zonder dader nog 2013
  Vluchten gepest jehovas 2Huizen buren
  Horen horen niet
  Zei alles op vluchten antikraak
  Nu hier ..geen middelen WAO
  Jaren herstellen
  Lopen naar instanties

  Creatief zijn
  Voedsel bank …
  Gaat door en door
  Zonder oor
  Horen en woorden hou vol
  Veranderd geen hulp
  Gaat door
  Ongelofelijke weg
  Honger naar leven waardering en doofpot zijn
  Geen kant op kunnen
  Leven en leven
  Commentaar
  Rug rechten vertrappen
  Door …
  Nu andere zoon met al zn problemen
  Weg bijna niet meer uit te leggen soms berichtje
  Nu wil hij met niets van ouders contact
  Deed al alles alleen
  Zoon naar zn rust plaats
  Waar ik alleen voor stond met hulp recherche en kennis

  Verliest steeds wegen ..
  Hangt in Circel..
  Dan is inloop waar je komt
  Tussen
  Junk en boefjes
  Jezelf muren
  Circel van
  Winkel en toch iedereen
  Hoi dag
  Voelt
  Wereld horror
  Toch respect
  Doel en leven
  Kruimel
  Uitputtend
  Doofpot
  Geen dader
  Mijn leven gruwelijk heden niet erkend
  Alle namen gehad
  Waar je komt
  Of politie
  Nu nog zeggen ze en iedereen loslaten

  Zo Gaat leven
  Stem
  Alles wat ik doe ..kan eigenlijk niet
  Teveel horror en ik leef was nooit meer verwacht zeker niet..Wat ik doe …
  Bouwen en armoede
  Zet wel leven stuk stil wonden worden niet gerepareerd..geen erkenning
  Zo loop je dag en nacht te werken aan leven overleven
  Gezond eerst gek
  Gek gezond
  Zoveel missers
  Alles is vrij en moord dader
  Systeem
  Hulp en advies
  Maakt meer kapot
  Duwen je in het Circel
  Foto grafeert..zoveel en zelfie ..
  Beeld uit
  Moment
  Verhuizen doed alles met min
  Niks maak je meer
  Op dit moment
  Even rust …
  Geeft informatie vertrouwd
  Creatief
  Al je val kuilen en gevecht
  Tips nemen ze
  Valt zelf weg ..staat alleen
  Met bewondering
  Dan ben je op 10 jaar herstellen en moord
  Valt steeds terug trikkers
  Staat weer op
  Lacht .en cloun zijn
  Druk met alles
  En eigenlijk niets
  Circel van niets
  Kleine wereld kan niet weg ..
  Gewone leven ver af
  Leven en lachen en nuchter
  Leven in horror
  Waar je tegen vocht zit erin
  Met recept

  En op dit moment
  Alles stil mn instragram leeg
  Fbook was al weg
  Sterk en zwak
  Hunkering vrij
  Graf ligt daar ,onopgelost te ver om te gaan
  Wie vraag ik kan niet ,wil dat ander niet aan doen
  Die weg draag ik

  Leven
  Horror ik leef …de wereld waanzin
  Horen horen niet ..achter me staan ,erkening ..duur is de horror
  Na sleep ..
  Levens lang tot de dood scheid
  En zo veel meer
  En toch ik hunker naar leven
  Als een junk ..nuchter
  Maar met zoveel pijn en verdriet .

  Blijf jullie bewonderen
  Dank Iris
  En Tako en alle collega’s in jullie netwerk
  Boek eerste nog steeds begin 2014
  Besteld

  Dank jullie inzet
  Over alle narcisme en psychopaten en zorg missers .niet horen of begrijpen
  Daardoor veel verlies en mensonterende situaties tijden en tijdens vrij zijn
  Armoede breekt
  Vrouw onvriendelijk mist veel
  Daardoor en ook wonden reparatie
  Gezicht … tanden
  Wens ieder kracht en vrijheid
  Dat dat zoveel beter mag gaan
  En erkenning en schade …
  Gemis om je leven toch optebouwen

  Wens zoveel
  Dat beter wordt
  Lieve groet en
  Kracht

  Yvonne

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *