Het slechtste idee in het regeerakkoord: een eigen bijdrage jeugdzorg

“Zolang veel ouders onterecht of noodgedwongen in deze sector verzeild zijn geraakt, is het oneerlijk om alle ouders financieel aan te pakken. Het drukt ouders dieper in de zorgen en daarmee ook hun kinderen. Het zal juist tot meer inzet van jeugdzorg leiden, niet minder.”

Dat zegt Tako Engelfriet, voorzitter van Stichting het Verdwenen Zelf, over het plan van de nieuwe regering om een eigen bijdrage jeugdzorg in te voeren in een opinieartikel dat vandaag in de Joop is verschenen. Door hier aandacht voor te vragen hopen wij dat dit slechte idee niet ten uitvoer komt.

Wij maken ons grote zorgen over dit plan. We vinden het moreel onverantwoord om slachtoffers van psychisch geweld nog eens extra te belasten voor iets waar ze onverhoopt mee te maken kregen. Wij krijgen al jaren vrijwel dagelijks getuigenissen van ouders die eerst jaren vol psychisch huiselijk geweld meemaken en dan ook nog intensieve trajecten met de pleger in moeten. Op zich is dat alleen al slopend genoeg.

“Slachtoffers vragen hier niet om, maar omwille van de kinderen moet het. Onherroepelijk komt dan de jeugdzorg in beeld. De oorzaak van de vechtscheiding ligt dan duidelijk bij de pleger, niet bij het slachtoffer. Het slachtoffer vervolgens een eigen bijdrage opleggen is een slecht plan, het is een straf voor iets waar slachtoffers nooit om vroegen.”

Het is bovendien een plan dat leidt tot uitstel van hulp als het juist wel nodig is, tot meer financiële zorgen voor toch al kwetsbare gezinnen en tot meer bureaucratie.

“Ironisch genoeg treffen dan de administratieve lasten vooral mensen die dit het minst aankunnen. Het resultaat is meer overwerkte jeugdzorgwerkers, bureaucratiserende instellingen en meer gestrestste ouders, daar waar de ‘hervormingsagenda’ zich ironisch genoeg juist op het tegenovergestelde richt.”

We lezen al jaren kritische inspectierapporten, de berichten over wachtlijsten en de alarmerende getuigenissen van slachtoffers die volledig in de knel komen in het jeugdzorgsysteem. We geven in dit artikel dan ook aan dat een eigen bijdrage aan jeugdzorg  “het zeer wankele vertrouwen in een toch al overvraagde sector ondergraaft.”

Maak je je ook zorgen over de invoering van een eigen bijdrage in de jeugdzorg? Deel of like dan het artikel of deze blog via (onze) social media.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *