Nieuwe netwerkleden gezocht

Stichting het Verdwenen Zelf biedt psycho-educatie en herstelgerichte hulp voor slachtoffers van emotionele en psychische mishandeling en kennis en expertise voor professionals. De nood onder slachtoffers is groot; vanuit de overheid wordt er op het gebied van herstellen van psychisch geweld weinig aangeboden. Daarom richtte Iris Koops in 2013 het Verdwenen Zelf op met als specialisme de impact van psychische en emotionele mishandeling. Naast haar twee boeken biedt de organisatie 7 verschillende workshops voor slachtoffers, 2 voor professionals en diverse maatwerktrainingen. Ook zijn er twee drukbezochte websites en verschijnen er regelmatig artikelen in de media.

Aan het Verdwenen Zelf is een netwerk van 27 hulpverleners verbonden: psychologen, psychosociaal therapeuten, lichaamsgerichte therapeuten en senior coaches. Door de diversiteit kunnen cliënten de hulpverlener kiezen die hen aanspreekt.

Uitbreiding netwerk

Ons netwerk bestaat inmiddels ruim zeven  jaar. We hebben een mooi team van 27 betrokken en professionele mensen. Wegens de grote behoefte aan gespecialiseerde hulp zoeken we nieuwe netwerkleden. Ben je ervaren psychosociaal therapeut, (lichaamsgerichte) traumatherapeut, psycholoog, of coach? Wil je je inzetten voor slachtoffers van narcistische mishandeling? Graag komen we met je in contact.

We zoeken mensen die narcistische mishandeling écht begrijpen, een uitgebreide opleiding tot therapeut  of coach hebben afgerond en ervaring hebben in het begeleiden van cliënten. Daarnaast is het hebben (gedaan) van intervisie en supervisie van belang. We hebben te maken met een kwetsbare doelgroep met soms heel complexe problematiek. Daarom hanteren we duidelijke selectiecriteria en is er een procedure aan de (mogelijke) deelname aan het netwerk verbonden, zodat we elkaar leren kennen en zeker zijn over de samenwerking.

Wat vragen we

  • Je hebt een gerichte afgeronde voltijds opleiding op HBO of universitair niveau, of een daarmee gelijkwaardige opleiding.
  • Je bent zelfstandig gevestigd als therapeut, psycholoog of coach en hebt enkele jaren ervaring. Vermeld in je mail s.v.p. je website.
  • Je bent lid van een relevante beroepsvereniging en bent aangesloten bij een (WKKGZ) geschilleninstantie
  • Je bent bereid je in dit onderwerp te specialiseren. Ervaringsdeskundigheid is welkom.
  • Je bent gevestigd in een regio waar we behoefte hebben aan nieuwe specialisten. Op dit moment zijn er weinig regio’s waar dat niet zo is. Vlamingen zijn zeer welkom!

Wat bieden we

  • Je bent verbonden aan een gespecialiseerde organisatie met een uitgebreid aanbod. Het Verdwenen Zelf is qua onderwerp en aanbod een unieke organisatie, met contacten in de politiek, media en met instanties. Wij geloven in het bundelen van krachten en samenwerken vanuit betrokkenheid. Het werken met slachtoffers van emotioneel en psychisch geweld is belangrijk, maar kan ook zwaar zijn. Daarom is het van grote meerwaarde om deel uit te maken van een bredere organisatie.
  • Als lid van ons netwerk heb je straks voldoende collega’s voor ruggespraak of intervisie
  • Driemaal per jaar is er een netwerkmiddag voor bijscholing waar we regelmatig sprekers uitnodigen, waar soms cases behandeld worden en soms intervisie plaatsvindt in een grotere groep. Deze dag vindt in het centrum van het land of online plaats en biedt deskundigheidsbevordering en contact met je collega’s.
  • Je komt op de lijst van therapeuten, een overzicht van alle netwerkleden dat we op verzoek van potentiële cliënten verzenden (paar honderd per maand). Er melden zich veel cliënten aan.

Na de start van de procedure wordt er meer informatie verstrekt over wat lidmaatschap van het netwerk inhoudt, zodat je hier een volledig beeld van krijgt.

Ben je geïnteresseerd?

Stuur een mail waarin je jezelf voorstelt, met een korte motivatie en de gegevens zoals eerder genoemd (opleiding, werkervaring, website et cetera). Vertel graag kort wat je achtergrond is, waarom je je wilt inzetten voor deze doelgroep, dus welke “link” jij hebt met het onderwerp narcistische mishandeling. De werkgroep werving kun je bereiken via mailadres netwerk@verdwenenzelf.org. De werkgroepleden doen een eerste beoordeling en gaan mogelijk met je in gesprek. Dan volgt er nog een gesprek met Iris Koops en verloopt ook dit contact positief dan is er een laatste gesprek met een netwerklid. Het is verstandig dat je de boeken van Iris Koops kent; ze vormen een van de peilers van onze organisatie.