Vacature: strategisch penningmeester stichting Het Verdwenen Zelf

Stichting Het Verdwenen Zelf is een maatschappelijke organisatie die slachtoffers van emotioneel en psychisch geweld helpt bij hun herstel via de boeken van oprichter Iris Koops, (online) trainingen en individuele begeleiding door het landelijke netwerk van de ruim 30 bij ons aangesloten psychologen, therapeuten en coaches. We zijn hierin uniek en succesvol. De afgelopen jaren hebben we duizenden slachtoffers geholpen en hebben we veel aandacht voor het onderwerp weten te creëren via onder andere landelijke media. Met ons tienjarig bestaan in aantocht hebben we onze missie verder aangescherpt met een nog duidelijker focus op de hulp voor slachtoffers, het verhogen van kennis van professionals en inzet op fondsenwerving.

Het bestuur van Het Verdwenen Zelf bestaat uit drie personen: een voorzitter, een secretaris en een uitvoerend penningmeester. Ter uitbreiding van het bestuur zijn we op zoek naar een strategisch penningmeester. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de begroting en financiële gezondheid van de Stichting. Ook geeft het bestuur, in dialoog met staf en relevante betrokkenen, vorm aan de kaders waarbinnen de staf autonoom opereert. Staf en bestuur bepalen samen het beleid. Onderling overleg en ook met de staf vindt veelal online plaats. Verder onderhouden leden van het bestuur en de staf telefonisch en per email contact met elkaar. Gemiddeld besteden de bestuursleden 1 tot 2 uur per week aan de bestuurswerkzaamheden. Alle bestuursfuncties worden onbezoldigd ingevuld.

Profielschets

Wij zijn op zoek naar een strategische penningmeester die de verantwoordelijkheid wil dragen voor het maken van de begroting en realisaties als onderdeel van het jaarplan en
het jaarverslag. De ideale kandidaat is een echte teamplayer die zijn of haar rol invult vanuit de filosofie dat de beste resultaten worden geboekt door samen te werken. Iemand die als gelijkwaardig sparringpartner mee wil kijken en denken met de uitvoerend penningmeester die verantwoordelijk is voor de boekhouding. Daarnaast heeft de strategisch penningmeester een ondernemersDNA dat goed van pas komt bij het in evenwicht brengen van kosten en baten in de breedte; de stichting heeft een palet aan werkzaamheden variërend van marktconform tot liefdadigheid. Het is een pré als de kandidaat ervaring of zin heeft in het bijdragen aan fondsenwerving en daarmee het versterken van de financiële gezondheid van de stichting.

Taakomschrijving

De strategische penningmeester heeft de volgende taken:

  • Het opstellen van de begroting en realisaties;
  • Het fungeren als sparringpartner voor de uitvoerend penningmeester;
  • Meedenken en -werken aan fondsenwerving wordt gewaardeerd.

Reageren

Herken jij je in bovenstaand profiel en ben je gemotiveerd om je in te zetten voor slachtoffers van psychisch geweld en daarmee een bijdrage te leveren aan het oplossen van een groot maatschappelijk probleem? Dan horen we graag van je. We leren je in eerste instantie graag kennen op basis van een motivatiebrief en CV die je kunt toesturen aan bestuur@verdwenenzelf.org. Als we genoeg aanknopingspunten zien gaan we graag met je in gesprek.