Vacature: voorzitter stichting Het Verdwenen Zelf

Stichting Het Verdwenen Zelf is een maatschappelijke organisatie die slachtoffers van emotioneel en psychisch geweld helpt bij hun herstel via de boeken van oprichter Iris Koops, (online) trainingen en individuele begeleiding door het landelijke netwerk van de ruim 30 bij ons aangesloten psychologen, therapeuten en coaches. We zijn hierin uniek en succesvol. De afgelopen jaren hebben we duizenden slachtoffers geholpen en hebben we veel aandacht voor het onderwerp weten te creëren via onder andere landelijke media. Met ons tienjarig bestaan in aantocht hebben we onze missie verder aangescherpt met een nog duidelijker focus op de hulp voor slachtoffers, het verhogen van kennis van professionals en inzet op fondsenwerving.

Het bestuur van Het Verdwenen Zelf bestaat uit drie personen: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur heeft regelmatig online overleg en is samen met de staf verantwoordelijk voor het bepalen van het beleid. Verder onderhouden leden van het bestuur en de staf telefonisch en per email contact met elkaar. Gemiddeld besteden de bestuursleden 1 tot 4 uur per week aan  werkzaamheden en/of overleg. Alle bestuursfuncties worden onbezoldigd ingevuld.

Profielschets

Wij zijn op zoek naar een voorzitter die intrinsiek gemotiveerd is om onze missie te ondersteunen. De ideale kandidaat is een echte teamplayer die zijn of haar rol invult vanuit de filosofie dat de beste resultaten worden geboekt door samen te werken. We zijn op zoek naar iemand die bestuurlijke ervaring met zich meebrengt, maar niet teveel hangt aan ouderwetse bestuursopvattingen. Het Verdwenen Zelf bestaat uit een klein team van capabele professionals dat het best tot haar recht komt als ieder teamlid de ruimte krijgt om individuele talenten optimaal in te zetten. De voorzitter omarmt deze manier van werken en zet de eigen unieke kwaliteiten in om extra waarde toe te voegen. Tot slot is de toekomstige voorzitter bereid om mee te werken aan de uitvoering van de fondsenwervingsstrategie en deinst hij/zij niet terug voor eventuele publieke (media) optredens die kansen bieden om boodschap van Het Verdwenen Zelf op een doeltreffende manier onder de aandacht te brengen.

Taakomschrijving

De voorzitter heeft de volgende taken:

  • Het opstellen van de agenda van de bestuursvergaderingen;
  • Het uitschrijven van de bestuursvergaderingen;
  • Het (mede) voorzitten van netwerkbijeenkomsten;
  • Het fungeren als boegbeeld van Het Verdwenen Zelf.

Reageren

Herken jij je in bovenstaand profiel en ben je gemotiveerd om je in te zetten voor slachtoffers van psychisch geweld en daarmee een bijdrage te leveren aan het oplossen van een groot maatschappelijk probleem? Dan horen we graag van je. We leren je in eerste instantie graag kennen op basis van een motivatiebrief en CV die je kunt toesturen aan bestuur@verdwenenzelf.org.  Als we genoeg aanknopingspunten zien gaan we graag met je in gesprek.